ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ มี[[ชื่อเล่น]]ว่า "จ้อย"เป็นบุตรของ พันโท พระโสภิณพินิจ (ลัง ชาลีจันทร์)กับ ท่านผูหญิงโสภิณพินิจ(บึ้ง ชาลีจันทร์) เกิดเมื่อปี 2460 ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] <ref>[http://www.debsirin.or.th/history/anew2-1.html หอเชิดชูเกียรติยศนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์]</ref> แล้วเดินทางไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน[[ธรณีวิทยา]]ที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นเข้ารับราชการจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขาธิการ[[กระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย)|สำนักงานพลังงานแห่งชาติ]] <ref name="อินทรทูต">[http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=9861 การดิ้นรนครั้งสุดท้ายของ ROTHCHILD ไทยนาม "อินทรทูต"!?] นิตยสารผู้จัดการ, พฤษภาคม 2529</ref> เคยเป็นหนึ่งใน[[คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม]] (ก.ว.) ชุดแรก เมื่อ พ.ศ. 2505 <ref>[http://www.eit.or.th/content.php?&option=com_content&id=301&sid=5 วสท. ผู้ก่อกำเนิด สภาวิศวกร] บทความโดย ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม อุปนายก วสท.</ref>
 
นายนิธิพัฒน์สมรสกับ นางอินทิรา อินทรทูต บุตรสาวของ[[พระพินิจชนคดี]] อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กับ[[หม่อมหลวงอรุณ สนิทวงศ์]] มีบุตรชายคือ นาย[[เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์]]
ผู้ใช้นิรนาม