ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร จินดาศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| successor =
| birth_date = 25 มกราคม พ.ศ. 2469
| birth_place = อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
| birth_place =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2555|2|26|2469|1|25}}
| death_place = จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใช้นิรนาม