ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา"

 
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา''' เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้ และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับชีวิต อันเป็นจุดกำเนิดของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การปรับตัว ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งอุปนิสัยและถิ่นที่อยู่ ซึ่ง[[องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] หรือ UNESCO ให้คำจำกัดความของ[[พิพิธภัณฑสถาน|พิพิธภัณฑ์]]ว่า เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้นอกระบบแก่ชุมชน และเปิดให้สาธารณชนเข้าใช้บริการ เพื่อรับคำแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และพักผ่อน
 
== สถานที่ ==
ใน[[ประเทศไทย]]มีพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาอยู่หลายแห่ง ได้แก่
* [[พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งประเทศไทย]]
15,884

การแก้ไข