ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ลบส่วนที่ไม่มีอ้างอิงออก
(ลบส่วนที่ไม่มีอ้างอิงออก)
* เจ้าฟ้าชายอภัย
* เจ้าฟ้าชายปรเมศร์
 
; พระสนม
มีพระโอรสธิดา 3 พระองค์ คือ
* พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
* พระองค์เจ้าชายปริก
* พระองค์เจ้าชายเสฏฐา
 
== เกร็ดที่น่าสนใจ ==
42,443

การแก้ไข