ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไข พระพันวสา เป็น พระพันวัสสา)
| พระอิสริยยศ = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชมารดา =
| พระราชมารดา = [[สมเด็จพระพันวัสสา พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงศรีประภา]] (พระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา แห่งราชวงศ์ปราสาททอง)
| พระอัครมเหสี = กรมหลวงราชานุรักษ์ (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[เจ้าฟ้าชายนเรนทร์พระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]<br>เจ้าฟ้าชายอภัยหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าชายปรเมศร์หญิงประทุม<br>เจ้าฟ้าชายทับอภัย<br>เจ้าฟ้าหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าหญิงประทุม ปรเมศร์
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]
|ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2252]]-[[พ.ศ. 2275]]
 
== พระราชโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีพระราชโอรสธิดารวมกัน 98 พระองค์ เป็นพระราชโอรส 65 พระองค์ เป็นพระราชธิดา 3 พระองค์ ดังนี้
 
;เจ้าฟ้าทองสุก กรมหลวงราชานุรักษ์
มีพระโอรสธิดา 5 พระองค์ คือ
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* [[เจ้าฟ้าชายนเรนทร์ กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]
* เจ้าฟ้าหญิงประทุม
* [[เจ้าฟ้าชายนเรนทร์พระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]
* เจ้าฟ้าชายอภัย
* เจ้าฟ้าชายปรเมศร์
* เจ้าฟ้าชายทับ
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* เจ้าฟ้าหญิงประทุม
 
; พระสนม
42,446

การแก้ไข