ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีวิลลอว์ (ระบบกฎหมาย)"

map swap
(แทนที่ ‘สามาถ’ ด้วย ‘สามารถ’)
(map swap)
{{เพิ่มอ้างอิง}}
[[ไฟล์:LegalSystemsOfTheWorldMapMap of the Legal systems of the world (en).png|thumb|350px|[[ระบบกฎหมายทั่วโลก]]]]
{{legend|#4ac|ระบบซีวิลลอว์}}
{{legend|#c76|ระบบ[[คอมมอนลอว์]]}}
{{legend|#975|ระบบทวินิติ (ทั้งซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์)}}
{{legend|#363|กฎหมายขนบธรรมเนียม}}
{{legend|#fb3|[[กฎหมายชาริอะห์]] (กฎหมายอิสลาม)}}
]]
 
'''ซีวิลลอว์''' ({{lang-en|civil law}}) เป็น[[ระบบกฎหมาย]]ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก[[กฎหมายโรมัน]] ลักษณะพื้นฐานของซีวิลลอว์คือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นระบบประมวล และมิได้ตัดสินตามแนว[[คำพิพากษา]]ของศาล ระบบกฎหมายดังกล่าวจึงได้ยึดถือฝ่าย[[นิติบัญญัติ]]เป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมาย และระบบศาลมักจะใช้วิธีพิจารณาโดยระบบไต่สวน และศาลจะไม่ผูกพันตามคำพิพากษาในคดีก่อนๆ
34

การแก้ไข