ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
{{โครงซอฟต์แวร์}}
...
ซอฟต์แวร์(software)เป็นคำที่มีความหมายรวม หมายถึง โปรแกรม(program) และแอปพลิเคชัน(application) ต่าง ๆ ที่มีนัยตรงกันข้ามกับ hard ware ใช้ในบริบทระหว่าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(hard ware) และซอฟต์แวร์(software)
ผู้ใช้นิรนาม