ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|พอดี
|-
|[[ค่าคงตัวความโน้มถ่วง|ค่าคงตัวความโน้มถ่วงของนิวตัน
]]
|<math>G \,</math>
|{{val|6.67384|(80)|e=-11|u=m<sup>3</sup>·kg<sup>−1</sup>·s<sup>−2</sup>}}
ผู้ใช้นิรนาม