ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| class="wikitable"
|-
!{{tnavbar-header|ปริมาณ|แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล}}
!สัญลักษณ์
!ค่า<ref name="concise">The values are given in the so-called ''concise form''; the number in brackets is the ''[[standard uncertainty]]'', which is the value multiplied by the ''[[relative standard uncertainty]]''.</ref><ref name="2010 CODATA">P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม