ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {| class="wikitable" |- !{{tnavbar-header|ปริมาณ|แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวสากล}} !สัญลักษณ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
!ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
|-
|[[อัตราเร็วของแสง|อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ]]
|<math>c \,</math>
|299 792 458 m·s<sup>−1</sup>
ผู้ใช้นิรนาม