ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาหารขยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ความจริงคาร์โบก็ย่อยแล้วเป็นน้ำตาล แต่คนทั่วไปคิดว่าน้ำตาล=น้ำตาลทราย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อาหารขยะ''' (Junk Food) หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารน้อย ซึ่งประกอบด้วย น้ำตาล แป้ง และไขมัน ซึ่งเมื่อรับประทานเป็นประจำ จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย อาหารขยะเช่น ลูกอม น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
อาหารขยะมีการใช้สารอาหารต่างๆในการปรุงแต่งและดัดแปลง เพื่อให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยแหละง่ายต่อการรับประทาน เช่น ผงชูรส สารแต่งสีอาหาร สารกันบูด สารกันหืน สารเพิ่มเนื้อและสารที่ทำให้ข้น ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารอันตราย ถ้าได้รับในปริมาณสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือในปริมาณเกินกว่าร่างกายจะรับได้ อาจมีผลเสียต่อร่างกายได้<supref>[http://variety.teenee.com/foodforbrain/16208.html]</supref>
 
== ประเภทของอาหารขยะ ==
 
== วิธีรับมือและแก้ไขปัญหาอาหารขยะ ==
ทุกคนควรรับประทานอาหารที่มีพลังงาน และสารอาหารเพียงพอไม่มาก หรือน้อยเกินไป รับประทานไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมดที่รับประทานใน 1 วัน รับประทานไขมันอิ่มตัวซึ่งมีมากในไขมันสัตว์และเนื้อสัตว์ให้น้อยกว่าร้อยละ 10 รับประทานคลอเลสเตอรอลน้อยกว่า 300 มิลลิกรัม/วัน (ไข่แดง 1 ฟองจะมีคลอเลสเตอรอลประมาณ 300 มิลลิกรัม) รับประทานคาร์โบไฮเดรต ซึ่งได้จากอาหารประเภทแป้งหรือข้าวร้อยละ 50-60 โปรตีนซึ่งได้จากอาหารประเภทเนื้อนมไข่ร้อยละ 15-20 และควรรับประทานผัก และผลไม้สดเพื่อให้ได้ใยอาหารเป็นประจำ ซึ่งกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำแนวทางการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการดังนี้<supref>[http://www.nurse.cmu.ac.th/hf/nutrition1/nine.htm]</supref>
*กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
*กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
#[http://variety.teenee.com/foodforbrain/16208.html อาหารขยะ]
{{เริ่มอ้างอิง}}
#[http://www.nurse.cmu.ac.th/hf/nutrition1/nine.htm 9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ]
 
== บรรณานุกรม ==
*วินัย ดะห์ลัน. ( 2542). โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ฉบับผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จำกัด.
*อบเชย วงศ์ทอง. ( 2546). โภชนศาสตร์ครอบครัว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
*นิติธร ปิลวาสน์. (2555).สอนลูกเรื่องอาหารขยะ. วันที่ค้นข้อมูล 27 เมษายน 2558, เวปไซด์: http://taamkru.com/th/สอนลูกเรื่องอาหารขยะ
*mq sanook. (2556).อาหารขยะ..ราคาแพง และมีภัย.วันที่ค้นข้อมูล 27 เมษายน 2558, เวปไซด์: http://guru.sanook.com/8392
{{จบอ้างอิง}}
131,132

การแก้ไข