ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักของฉันนั้นคือเธอ"

หน้าใหม่: {{ Infobox Single | | Name = รักของฉันนั้นคือเธอ | Cover =รักของฉันนั้นคือเธอ-single.jpg | Ar...
(หน้าใหม่: {{ Infobox Single | | Name = รักของฉันนั้นคือเธอ | Cover =รักของฉันนั้นคือเธอ-single.jpg | Ar...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม