ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

แก้ไข พระพันวสา เป็น พระพันวัสสา
(ปรับปรุงข้อมูล)
(แก้ไข พระพันวสา เป็น พระพันวัสสา)
| พระอิสริยยศ = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชมารดา = [[สมเด็จพระพันวสาวัสสา พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงศรีประภา]] (พระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา แห่งราชวงศ์ปราสาททอง)
| พระอัครมเหสี = กรมหลวงราชานุรักษ์ (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม