ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำนานน้ำท่วมโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับภาษาและเพิ่มข้อมูล)
[[ไฟล์:Gustave Doré - The Holy Bible - Plate I, The Deluge.jpg|300px|thumb|right|ภาพ ''The Deluge'' (น้ำท่วมใหญ่) โดย [[กุสตาฟ ดอเร]]]]
ตำนาน '''น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่'''<ref>หนังสือปฐมกาล บทที่ 7, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> ที่ทำให้เกิดโดยพระเจ้าหรือเทพเจ้า เพื่อทำลายล้าง[[อารยธรรม]] โดยเป็นการลงโทษความบาปของมนุษย์ เพื่อเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลมายังปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณอารยธรรม[[เมโสโปเตเมีย]] เป็นประเด็นที่ปรากฎอยู่แพร่หลายในตำนานของวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น
* เรื่องราวเรื่องของโนอาห์ ใน[[โทราห์]] ของ[[ศาสนายูดาห์]]
* เรื่องราวเรื่องของ[[โนอาห์]]และ[[เรือโนอาห์]]<ref>หนังสือปฐมกาล บทที่ 6-8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> ใน[[หนังสือปฐมกาล]] <!--Genesis--> ของ[[ศาสนาคริสต์]]<br />
* เรื่องราวเรื่องของนบีนั๊ว ใน[[เตารอต]] ของ[[ศาสนาอิสลาม]]
* [[มัสยาวตาร]] ใน[[คัมภีร์ปุราณะ]] <!--Puranas--> ของ[[ศาสนาฮินดู]]<br />
* [[ดูเคเลียน]] <!--Deucalion-->ใน[[ตำนานเทพเจ้ากรีก]]<br />