ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

== งานการเมือง ==
ในพ.ศ. 2518 พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]ในรัฐบาล[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] ต่อมาในพ.ศ. 2519 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม]]ในรัฐบาล[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/063/5.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)]</ref> ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2519 สืบแทน พลเอก [[กฤษณ์ สีวะรา]] ซึ่งถึงแก่อนิจกรรรม นอกนากนี้พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]ใน[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3]]<ref>[http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate3.pdf รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓]</ref>และ[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4]]<ref>[https://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate4.pdf วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2510}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/128/27.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐)]</ref>
{{ป.ช.}}
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:ณ อยุธยา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]