ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การศึกษาภาคบังคับ"

== ประโยชน์ ==
การศึกษาภาคบังคับมีประโยชน์ดังนี้
* ก่อนที่จะมีการศึกษาภาคบังคับ เด็กเด็กๆ ๆ บางครั้งมักได้เรียนรู้ทักษะอาชีพของผู้ปกครองของพวกเขา การศึกษาภาคบังคับแนะนำงานอาชีพอื่น ๆอื่นๆ ที่เด็ก ๆเด็กๆ สามารถเรียนได้ ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นำพาเด็ก ๆเด็กๆ ไปสู่อาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ชีววิทยาสามารถนำพาเด็ก ๆเด็กๆ ไปสู่อาชีพทางด้านการแพทย์ได้ เป็นต้น
* ขัดขวาง[[การใช้แรงงานเด็ก]]
* ลดจำนวนกลุ่มเด็กอันธพาลตามท้องถนน โดยที่แย่งเวลาส่วนใหญ่ของเวลาว่างของเด็ก นี่คือการช่วยลดปัญหาสังคมด้วย
ผู้ใช้นิรนาม