ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระบรมราชินี = [[สมเด็จพระราชินีโกมลแห่งเนปาล|โกมล ราณา]]
| พระราชโอรส/ธิดา = [[เจ้าชายปารัส มกุฎราชกุมารแห่งเนปาล|มกุฎราชกุารปารัส]] <br /> [[เจ้าหญิงเปรรณาแห่งเนปาล|เจ้าหญิงเปรรณา]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศาห์ศาหะ|ศาหะ]]
| ทรงราชย์ = ครั้งที่ 1: 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493<br />ครั้งที่ 2: 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544
| พิธีบรมราชาภิเษก =
41,922

การแก้ไข