ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สรอรรถ กลิ่นประทุม"

 
== ประวัติ ==
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เกิดวันที่ [[17 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2499]] ที่[[จังหวัดราชบุรี]] เป็นบุตรของ นาย[[ทวิช กลิ่นประทุม]] อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] กับนางอารมณ์ กลิ่นประทุม สมรสกับนางพรรัตน์ กลิ่นประทุม จบการศึกษาจาก[[มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติ และระดับปริญญาโทจาก Catholic University Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาการจัดการวิศวกรรมวิศวกร
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม