ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถด่วนพิเศษนครพิงค์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* {{สรฟ|สามเสน}}
* {{สรฟ|กรุงเทพ}}
 
== เหตุการณ์สำคัญ ==
* ประมาณปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเหตุการณ์[[อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554|มหาอุทกภัย]]นั้น การรถไฟฯ ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถของขบวนนี้ออกไปยัง[[ทางรถไฟสายตะวันออก]] ผ่าน[[ทางรถไฟสายพระพุทธฉาย]] ถึง[[สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย]] จากนั้นจึงย้อนกลับไปที่[[สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี]] มุ่งหน้าทางรถไฟสายเหนือเป็นลำดับต่อไป
* เนื่องจากเหตุการณ์รถไฟสายเหนือตกรางรายวันในปลายปี พ.ศ. 2556 การรถไฟฯ จึงปิดปรับปรุงเส้นทางช่วงศิลาอาสน์-เชียงใหม่ ทำให้ขบวนนี้งดเดินรถชั่วคราว
 
== ดูเพิ่ม ==
47,032

การแก้ไข