ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Octahedron80/รายชื่อไอพีของไอเอสพี"

th
(ย้อนการแก้ไขที่ 5793283 สร้างโดย 171.96.181.149 (พูดคุย))
(th)
ข้อมูลเหล่านี้มาจากการสังเกตและสืบค้นในระดับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ใช้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับตรวจสอบการก่อกวน
 
คลิกลูกศรที่หัวสดมภ์คอลั่มเพื่อเรียงลำดับสดมภ์นั้นคอลั่มนั้น
 
{| class="wikitable sortable"
! colspan="2" data-sort-type="IPAddress" | ช่วงไอพี (จาก-ถึง) !! ชื่อเครือข่าย !! ผู้ให้บริการ
|-
| 1.0.128.0 || 1.0.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 1.1.128.0 || 1.1.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 1.2.128.0 || 1.2.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 1.4.128.0 || 1.4.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 1.20.0.0 || 1.20.255.255 || TOT-MOBILE-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 101.51.0.0 || 101.51.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 101.108.0.0 || 101.108.255.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 101.109.0.0 || 101.109.255.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 113.53.0.0 || 113.53.255.255 || TOT-NET || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.0.0 || 118.172.31.255 || totnet (118.172.0.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.32.0 || 118.172.63.255 || totnet (118.172.32.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.64.0 || 118.172.95.255 || totnet (118.172.64.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.96.0 || 118.172.127.255 || totnet (118.172.96.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.128.0 || 118.172.159.255 || totnet (118.172.128.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.160.0 || 118.172.191.255 || totnet (118.172.160.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.192.0 || 118.172.223.255 || totnet (118.172.192.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.172.224.0 || 118.172.255.255 || totnet (118.172.224.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.0.0 || 118.173.31.255 || totnet (118.173.0.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.32.0 || 118.173.63.255 || totnet (118.173.32.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.64.0 || 118.173.95.255 || totnet (118.173.64.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.96.0 || 118.173.127.255 || totnet (118.173.96.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.128.0 || 118.173.159.255 || totnet (118.173.128.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.160.0 || 118.173.191.255 || totnet (118.173.160.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.192.0 || 118.173.223.255 || totnet (118.173.192.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 118.173.224.0 || 118.173.255.255 || totnet (118.173.224.0/19) || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.24.41.0 || 125.24.41.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.24.125.0 || 125.24.125.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.25.63.0 || 125.25.63.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.25.130.0 || 125.25.130.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.25.250.0 || 125.25.250.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.1.0 || 125.27.1.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.7.0 || 125.27.7.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.15.0 || 125.27.15.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.21.0 || 125.27.21.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.22.0 || 125.27.22.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.25.0 || 125.27.25.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.27.0 || 125.27.27.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.36.0 || 125.27.36.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.60.0 || 125.27.60.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.66.0 || 125.27.66.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 125.27.199.0 || 125.27.199.255 || totnet || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 180.180.0.0 || 180.180.255.255 || TOT-AS-AP || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 182.52.0.0 || 182.52.255.255 || TOT-AS || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 182.53.0.0 || 182.53.255.255 || TOT-AS || <span style="color:#0099FF;">{{แถบสีLoop|#0099FF2|█}}</span> TOT
|-
| 182.93.128.0 || 182.93.255.255 || MOE-AS-AP ([[กระทรวงศึกษาธิการ]]) || {{แถบสี|<span style="color:#0099FF;">{{Loop|2|█}}</span> TOT
|-
| 110.77.128.0 || 110.77.159.255 || CAT-BB-NET || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 110.77.160.0 || 110.77.191.255 || CAT-BB-NET || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 110.77.192.0 || 110.77.223.255 || CAT-BB-NET || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 110.77.224.0 || 110.77.255.255 || CAT-BBviaOnnet || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.0.0 || 122.154.31.255 || CAT-BANGKOK || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.32.0 || 122.154.63.255 || CAT-South || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.64.0 || 122.154.95.255 || CAT-West || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.96.0 || 122.154.127.255 || CAT-east || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.128.0 || 122.154.159.255 || CAT-Northeast || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.160.0 || 122.154.191.255 || CAT-Central || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.192.0 || 122.154.223.255 || CAT-Pissanulok || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 122.154.224.0 || 122.154.255.255 || CAT-North || <span style="color:#FF9900;">{{แถบสีLoop|#FF99002|█}}</span> CAT
|-
| 27.55.0.0 || 27.55.15.255 || TRUEMOVE-TH || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 27.55.16.0 || 27.55.255.255 || TRUEMOVE-TH || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 27.145.0.0 || 27.145.127.255 || TRUENET-BB || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.8.0.0 || 58.8.255.255 || TRUENET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.9.0.0 || 58.9.255.255 || TRUENET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.10.0.0 || 58.10.255.255 || TRUENET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.11.0.0 || 58.11.127.255 || TRUENET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.11.128.0 || 58.11.191.255 || TRUENET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 58.97.64.0 || 58.97.127.255 || TRUE-Corporate || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 61.90.0.0 || 61.90.68.255 || HUAWEI-TRUEHISP-ASIANET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 61.90.69.0 || 61.90.76.255 || SHASTA-ADSLFIX-ASIANET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 61.90.77.0 || 61.90.125.255 || SHASTA-TRUELOCAL-ASIANET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 61.90.126.0 || 61.90.127.255 || SHASTA-TRUEINTER-ASIANET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 61.91.192.0 || 61.91.223.255 || TRUE1TRUE1 || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 110.168.0.0 || 110.168.127.255 || TRUENET-TH || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 110.168.128.0 || 110.168.255.255 || TRUENET-TH || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 110.171.80.0 || 110.171.87.255 || TRUENET-CM || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 115.87.128.0 || 115.87.255.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 119.46.160.0 || 119.46.175.255 || TrueADSL_Upcountry || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.120.0.0 || 124.120.63.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.120.64.0 || 124.120.127.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.120.128.0 || 124.120.191.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.120.192.0 || 124.120.255.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.121.0.0 || 124.121.63.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.121.192.0 || 124.121.255.255 || TRUEBB-NET || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.122.0.0 || 124.122.127.255 || TRUE_BB || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 124.122.128.0 || 124.122.255.255 || TRUE_BB || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.96.0.0 || 171.96.127.255 || TRUENET-HISP (171.96.0.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.96.128.0 || 171.96.255.255 || TRUENET-HISP (171.96.128.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.97.0.0 || 171.97.127.255 || TRUENET-HISP (171.97.0.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.97.128.0 || 171.97.255.255 || TRUENET-HISP (171.97.128.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.98.0.0 || 171.98.127.255 || TRUENET-BB (171.98.0.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.98.128.0 || 171.98.255.255 || TRUENET-BB (171.98.128.0/17) || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 171.101.128.0 || 171.101.255.255 || TRUENET-BB || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 203.144.128.0 || 203.144.255.255 || TRUENET-TH || <span style="color:#CC0000;">{{แถบสีLoop|#CC00002|█}}</span> TRUE
|-
| 14.207.0.0 || 14.207.255.255 || TRIPLETNET-AS-AP || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 27.130.0.0 || 27.130.127.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 27.130.128.0 || 27.130.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 49.48.128.0 || 49.48.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 49.49.0.0 || 49.49.127.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 110.164.144.0 || 110.164.159.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 110.164.160.0 || 110.164.175.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 110.164.208.0 || 110.164.223.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 110.164.224.0 || 110.164.239.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 171.4.0.0 || 171.6.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 171.7.0.0 || 171.7.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 180.183.0.0 || 180.183.127.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 180.183.128.0 || 180.183.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 183.88.0.0 || 183.88.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 183.89.0.0 || 183.89.255.255 || TRIPLETNET-TH || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 223.204.0.0 || 223.204.255.255 || TRIPLETNET-AS-AP || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 223.205.0.0 || 223.205.255.255 || TRIPLETNET-AS-AP || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 223.206.0.0 || 223.206.255.255 || TRIPLETNET-AS-AP || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 223.207.0.0 || 223.207.255.255 || TRIPLETNET-AS-AP || <span style="color:#0000CC;">{{แถบสีLoop|#0000CC2|█}}</span> 3BB3BB
|-
| 202.80.224.0 || 202.80.251.255 || BuddyB || BuddyB
| 210.1.18.136 || 210.1.18.143 || patravel-th || CS Loxinfo
|-
| 202.57.128.0 || 202.57.191.255 || ISP-TH || <span style="color:#003300;">{{แถบสีLoop|#0033002|█}}</span> ISSP
|-
| 202.142.192.0 || 202.142.223.255 || ISP-TH || <span style="color:#003300;">{{แถบสีLoop|#0033002|█}}</span> ISSP
|-
| 203.153.160.0 || 203.153.191.255 || ISP-TH || <span style="color:#003300;">{{แถบสีLoop|#0033002|█}}</span> ISSP
|-
| 117.47.0.0 || 117.47.255.255 || TTTNET || Maxnet
| 58.181.128.0 || 58.181.255.255 || COMNET-TH || KSC
|-
| 49.0.105.0 || 49.0.105.255 || AIRNET-Super-Wi-Fi-by-SBN || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.0.114.0 || 49.0.114.255 || AIRNET-Super-Wi-Fi-by-SBN || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.228.224.0 || 49.228.239.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.228.240.0 || 49.228.255.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.0.0 || 49.230.15.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.16.0 || 49.230.31.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.32.0 || 49.230.47.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.48.0 || 49.230.63.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.64.0 || 49.230.79.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.80.0 || 49.230.95.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.96.0 || 49.230.111.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.112.0 || 49.230.127.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.128.0 || 49.230.143.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.144.0 || 49.230.159.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.160.0 || 49.230.175.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.176.0 || 49.230.191.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.192.0 || 49.230.207.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.208.0 || 49.230.223.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.224.0 || 49.230.239.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 49.230.240.0 || 49.230.255.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 110.49.224.0 || 110.49.239.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 110.49.240.0 || 110.49.255.255 || TH_AIS_Mobile_Internet || <span style="color:#66CC00;">{{แถบสีLoop|#66CC002|█}}</span> AIS
|-
| 1.46.0.0 || 1.46.127.255 || DTAC-GPRS-NET || <span style="color:#99FFFF;">{{แถบสีLoop|#99FFFF2|█}}</span> DTAC
|-
| 1.47.0.0 || 1.47.127.255 || DTAC-GPRS-NET || <span style="color:#99FFFF;">{{แถบสีLoop|#99FFFF2|█}}</span> DTAC
|-
| 115.67.0.0 || 115.67.127.255 || DTAC-GPRS-NET || <span style="color:#99FFFF;">{{แถบสีLoop|#99FFFF2|█}}</span> DTAC
|-
| 115.31.141.0 || 115.31.141.127 || Dhammakaya-TH ([[วัดพระธรรมกาย]]) || -
ผู้ใช้นิรนาม