ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครรัฐน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| capital = [[อำเภอปัว|เมืองปัว]]<br>เมืองย่าง<br>เมืองภูเพียงแช่แห้ง<br>[[เมืองน่าน]]
| common_languages =
| leader1 = [[ราชวงศ์ภูคา]]
| year_leader1 = พุทธศตวรรษที่ 18 - 2004<ref name="นันทบุรี"/>
| title_leader = เจ้าผู้ครองนครรัฐ
ผู้ใช้นิรนาม