ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซามูไรพเนจร"

; คามิยะ คาโอรุ : เจ้าของโรงฝึกดาบที่เคนชินได้มาพำนักในช่วงแรก ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นคนรักของเคนชิน
; ซางาระ ซาโนะซึเกะ : นักวิวาทฉายา ซันซะ
; เมียวจิน ยาฮิโกะ : เป็นบุตรของตระกูลซามูไรแต่ต้องกลับกลายมาเป็นเด็กเร่ร่อนวิ่งราวรับใช้ให้กับโจรกลุ่มหนิ่ง ซึ่งหลังจากที่ได้เจอกับเคนชินแล้วก็ได้มาเป็นลูกศิษย์เอกของคามิยะ คาโอรุ เป็นบุคคลที่เคนชินได้มอบดาบสลับคมให้ภายหลัง และได้ปฏิญานตนตามเคนชินว่า จะไม่ฆ่าใคร และจะต้องเป็นซามูไรอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นให้จงได้
 
[[หมวดหมู่:การ์ตูนญี่ปุ่น]]
ผู้ใช้นิรนาม