ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาย"

ย้อนการแก้ไขที่ 5246498 สร้างโดย Topzapk46 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5246498 สร้างโดย Topzapk46 (พูดคุย))
 
"''กาย ในคำว่า กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกาย เป็นไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เป็นนามด้วย เป็นนาม กายด้วย และท่านกล่าวจิตสังขารว่า นี้เป็นนามกาย รูปกายเป็นไฉน มหาภูต รูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสะปัสสาสะ นิมิตร และท่านกล่าวว่า กายสังขารที่เนื่องกัน นี้เป็นรูปกาย'' ฯ"
กาก เกรียน นะ กาย บ.จ
 
== อ้างอิง ==
131,014

การแก้ไข