ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การป่าไม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:Tropical forest.JPG|thumb|300px|สภาพป่าดิบชื้น]]
 
'''การป่าไม้''' (forestry) หมายถึง ศาสตร์และศิลป ว่าด้วยการศึกษา [[วิจัย]] และจัดการเกี่ยวกับ[[ป่าไม้]] เพื่อให้ได้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ [[การจัดการทรัพยากรป่าไม้]] [[วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้]] เช่น [[ชีววิทยาป่าไม้]] [[วนวัฒนวิทยา]] [[วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า]] [[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้]] หรือ[[วนผลิตภัณฑ์]]เป็นต้น
 
การป่าไม้ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่[[สมัยรัชกาลที่ 5]] โดยทรงสถาปนา[[กรมป่าไม้]] (Royal Forest Department)เมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป่าไม้ชาว[[ชาวอังกฤษ|อังกฤษ]]ชื่อ[[นาย เอ็ช. สเลด]] เป็นอธิบดีคนแรก
18,583

การแก้ไข