Vich~thwiki

เข้าร่วมเมื่อ 26 มีนาคม 2554
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
Maintenance script ย้ายหน้า ผู้ใช้:Vich ไปยัง ผู้ใช้:Vich~thwiki โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: Automatically moved page while renami...
(ล็อก ผู้ใช้:Vich: เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้ว [edit=sysop:move=sysop])
(Maintenance script ย้ายหน้า ผู้ใช้:Vich ไปยัง ผู้ใช้:Vich~thwiki โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: Automatically moved page while renami...)
 
2

การแก้ไข