ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา''' บ้างออกพระนามว่า '''พังงา'''<ref>{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page = 41}}</ref> (28 มิถุนายน พ.ศ. 2359 {{วันเกิด|2354|2|27}} 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399) เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] กับ[[เจ้าจอมมารดาเขียว ในรัชกาลที่ 3|เจ้าจอมมารดาเขียว]] (สกุลเดิม: สุนทรกุล ณ ชลบุรี) โดยพระชนนีเป็นพระธิดาใน[[กรมขุนสุนทรภูเบศร์]] เศรษฐีเมืองบางปลาสร้อยที่มีสัมพันธ์เป็นภราดาร่วมสาบานกับ[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]<ref>{{cite web |url=http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3025|title=พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๓)|author=|date=26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552|work= |publisher=ราชกิจจานุเบกษา|accessdate=16 พฤษภาคม 2557}}</ref> จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้า<ref name="จีนเรือง">[[จุลลดา ภักดีภูมินทร์]]. "จีนกุน จีนเรือง จีนมั่วเส็ง," ''เวียงวัง''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2551. หน้า 38-43</ref> พระองค์เจ้าพงามีพระอนุชาร่วมพระชนนีเพียงพระองค์เดียว คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ]]<ref>{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page = 44}}</ref>
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จุลศักราช 1218 ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399 พระชันษา 40 ปี