ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สตี (พิธีกรรม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ส่วนหญิงหม้ายก็จะจัดงานรื่นเริง ร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน โดยผู้ที่มาร่วมงานก็จะปลอบโยนเธอ โดยหญิงหม้ายก็จะแจกทรัพย์สินเงินทองให้กับญาติพี่น้องและคนที่มาร่วมงาน
ต่อจากนั้นก็จะนำหญิงหม้ายขึ้นบนหลังม้า(ต้องเป็นสีเทาหรือขาวเท่านั้น) จากนั้นให้เธอขึ้นนั่งบนหลังม้าและเดินไปยังหลุมที่เผาสามี ระหว่างทางก็จะปลอบโยนเธอตลอดทางด้วยจนถึงหลุมเผาศพ
<ref>วิสุทธ์ บุษยกุล. (ม.ป.ป.) วิสุทธนิพนธ์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2</ref><ref>สุนทร ณ รังสี. (2545). ปรัชญาอินเดียและลัทธิ.(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
<ref>สุนทร ณ รังสี. (2545). ปรัชญาอินเดียและลัทธิ.(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
==อ้างอิง==
</ref>
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาฮินดู]]