ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองสงขลาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครสงขลา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อยางและตำบลวัดอุทัยทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลเมืองเขารูปช้าง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารูปช้างทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลพะวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะวงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลเกาะแต้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแต้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วน[[เทศบาลตำบลเกาะยอ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยอทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหวังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยอทั้งตำบล
 
== แหล่งท่องเที่ยว ==
ผู้ใช้นิรนาม