ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอลัน ทัวริง"

+หมวดหมู่:บุคคลจากลอนดอน; +หมวดหมู่:บุคคลจากเชสเชอร์; +[[หมวดหมู่:บุคคลที่มีความหลากหลายท...
(+หมวดหมู่:บุคคลจากลอนดอน; +หมวดหมู่:บุคคลจากเชสเชอร์; +[[หมวดหมู่:บุคคลที่มีความหลากหลายท...)
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โอบีอี]]
[[หมวดหมู่:ผู้ฆ่าตัวตาย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากลอนดอน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากเชสเชอร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ]]
94,496

การแก้ไข