ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
มหาวิทยาลัยพะเยา แยกตัวจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
จึงใช้คำเรียกว่านิสิต
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==