ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* มิกค์ [[มิกค์ ทองระย้า]] ชนะเลิศสาขาการแสดงชายปี 2008 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)
* เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]] ชนะเลิศสาขาการร้องเพลงชายปี 2008
* ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]] ชนะเลิศชายปี 2009 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]] ชนะเลิศหญิงปี 2009 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* แนน [[วิจิตรา ฉายสุวรรณ]] Rising Star ปี 2009
* กุ๊กไก่ [[อวิสา ทิวไผ่งาม]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2009 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]] รองชนะเลิศชายปี 2009 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและทีวีพูล)
* จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]] ชนะเลิศชายปี 2010 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] ชนะเลิศหญิงปี 2010 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* นัวส์ [[ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์]] รองชนะเลิศชายปี 2010 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* กุ๊กกิ๊ก [[กชกร ส่งแสงเติม]] รองชนะเลิศหญิงปี 2010 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน,สามเศียร,ดีด้าวิดีโอและช่อง 7)
* มิกซ์ [[มรุต แสนสุข]] ชนะเลิศชายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* จีจี้ [[อภัสนันท์ คุณสิงห์]] ชนะเลิศหญิงปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* นุ๊ก [[เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ]] Rising Star ปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* กิม [[สุวรรณ บวรศิริเกียรติ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* เอี่ยว [[วรากร อุตโรกุล]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* แจม [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)
* มาย [[ธีรวัฒน์ สุไชยะ]] ผ่านเข้ารอบปี 2010 - 2011 (ปัจจุบันเป็นเป็นนักแสดงอิสระ)
ผู้ใช้นิรนาม