ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงศักดิ์ เปรมสุข"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
'''“คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข”''' สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก '''[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]''' ระดับปริญญาตรี จาก '''[[คณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลป อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง]]''' ในปี 2523 จบหลักสูตรโครงการยุทธศาสตร์การจัดการตลาด จาก [[ฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล ประเทศสหรัฐอเมริกา]] ในปี 2540 และ ผ่านหลักสูตร[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปอ. รุ่น 56 ในปี 2557)
 
== การทำงาน ==
14

การแก้ไข