ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| full_name = วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
| common_name =
| image_temple = [[ไฟล์:โลโก้วัดปทุมคงคา.gif|200px]]
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
}}
 
'''วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง], เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๒๙๐</ref> ตั้งอยู่ริมฝั่ง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ฝั่งพระนคร [[ถนนทรงวาด]]ติดต่อกับถนน[[สำเพ็ง]] แขวงสัมพันธวงศ์ [[เขตสัมพันธวงศ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] เดิมชื่อวัดสำเพ็ง ตามชื่อถนนหน้าวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา”
 
== ประวัติ ==
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัย[[อาณาจักรอยุธยา]] [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]เมื่อครั้งแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์)|พระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุณยรัตนพันธ์ณยรัตพันธ์)]] กับ[[พระวิจิตรนาวี]] เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปกะที่สร้างพระนครใหม่ ณ ฝั่งตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐี และพวกคนจีน ย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม ([[วัดจักรวรรดิราชาวาส]]) ไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง (วัดปทุมคงคา) และเห็นว่าเป็นวัดโบราณที่ทรุดโทรมมาก [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งวัด เมื่อกรมพระราชวังบวรสุรมหาสิงหนาททรงปฏิสังขรณ์และสร้างเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปทุมคงคา”
 
จนในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่วัดเริ่มทรุดโทรมอีกครั้ง พระยาสวัสดิวารีได้กราบทูลขอทำการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่บูรณปฏิสังขรณ์ยังไม่ทันเสร็จ พระยาสวัสดิวารีก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน แต่ไม่มีผู้ใดรับบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไปตลอดรัชกาลที่ 3 ครั้งถึงสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิศาลศุภผล ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อ และได้เพิ่มเติม โดยให้ช่างยกพระพุทธรูปในพระอุโบสถให้สูงขึ้น มีพระทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์ ต่อ[[ชุกชี]]ออกมา ทำเป็นรูปเทวราชถือพุ่มฉัตรดอกไม้ทอง ดอกไม้เงินด้วย 2 องค์<ref>[http://www.watpathumkongka.com/html/history.html ประวัติการสร้างวัด]</ref>
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
# พระวิเชียรมุนี (มาก)
# [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)]]
# พระครูกัลยาณคุณ (กลิ้ง)
# พระครูธรรมสารโสภณ (โชติ)
# พระปรากรมมุณี (เปลี่ยน)
# พระปรากรมมุณี (จีบ อุคคเตโช)
# พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารสี)
# [[พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] รักษาการ
# [[สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)]]
# [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]]
 
== อ้างอิง ==