ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล"

(แทนที่ ‘อันเชิญ’ ด้วย ‘อัญเชิญ’)
== เหยื่อจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ==
=== ผู้เสียชีวิต ===
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะนทระแห่งเนปาล|สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรธิบดีพิเรนทระ]] (พระมหากษัตริย์; พระชนกของผู้ต้องหา)
* [[สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะศวรรยาแห่งเนปาล|สมเด็จพระราชินีไอศวรรยา]] (พระราชินี; พระชนนีของผู้ต้องหา)
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะธิบดีทิเปนทระแห่งเนปาล|มกุฎราชกุมารทิเปนทรทิเปนทระ]] (''ผู้ต้องหา'', ภายหลังถูกยกเป็นพระมหากษัตริย์ และได้สวรรคตในเวลา 3 วันหลังก่อเหตุ)
* [[เจ้าชายนิรชันพีรพิกรมศาหเทวะรชันแห่งเนปาล|เจ้าชายนิรชัน]] (พระราชโอรส; พระอนุชาของผู้ต้องหา)
* [[เจ้าหญิงศรุติราชยลักษมีเทวีศาหะแห่งเนปาล|เจ้าหญิงศรุติ]] (พระราชธิดา; พระขนิษฐาของผู้ต้องหา)
* [[เจ้าชายธีเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะธีเปนทระแห่งเนปาล|นายธีเปนทรธีเปนทระ ศาหะ]] (พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรธิบดีพิเรนทระ ซึ่งถูกถอดพระอิสริยยศ)
* [[เจ้าหญิงชยันตีราชยลักษมีเทวีศาหะแห่งเนปาล|เจ้าหญิงชยันตี]] (พระญาติในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรธิบดีพิเรนทระ)
* [[เจ้าหญิงศานติราชยลักษมีเทวีศาหะแห่งเนปาล|เจ้าหญิงศานติ]] (พระพี่นางในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรธิบดีพิเรนทระ)
* [[เจ้าหญิงศารทราชยลักษมีเทวีศาหะศารทะแห่งเนปาล|เจ้าหญิงศารทศารทะ]] (พระพี่นางในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรธิบดีพิเรนทระ)
* นายกุมาร ขัทกะขัทคะ (พระสวามีในเจ้าหญิงศารทศารทะ)
 
=== ผู้ได้รับบาดเจ็บ ===
41,568

การแก้ไข