ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|โทรศัพท์= 0 3844 3999
|โทรสาร=
|เว็บไซต์= http://www.banbungbanbungcity.ingo.th/banbung.html http://www.banbung.in.th/
}}
'''เทศบาลเมืองบ้านบึง''' หรือ '''เมืองบ้านบึง''' ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอบ้านบึง]] [[จังหวัดชลบุรี]]
ผู้ใช้นิรนาม