ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซามบะ"

ลบภาพ "Sambo_Foto_1-crop.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Lymantria เพราะ Copyright violation: see [http://www.croche-saintjo.re/le_sambo.html], uploaded 2005-03-12
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบภาพ "Sambo_Foto_1-crop.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Lymantria เพราะ Copyright violation: see [http://www.croche-saintjo.re/le_sambo.html], uploaded 2005-03-12)
{{Infobox martial art
| image = Sambo Foto 1-crop.jpg
| imagecaption =
| name = แซมโบ (Sambo)
21,860

การแก้ไข