ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดลำปาง"

* [http://www.lampangpoly.ac.th/ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง] (ก่อตั้ง พ.ศ.2524 ในนาม โรงเรียนสารพัดช่าง)
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ]]
* [[วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง]]
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ - เทค)]] เอกชน
* [[วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา]]
* [[โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี]] เอกชน
* [[วิทยาลัยการอาชีพเถิน]]
* [[โรงเรียนเถินพานิชยการและเทคโนโลยี]]
* [[โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ]]
* [[วิทยาลัยเทคนิคลำปาง]] วิทยาเขตแจ้ห่ม
 
=== โรงเรียน ===
187

การแก้ไข