ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ฐานันดร = หม่อมเจ้า
| วันประสูติ = {{วันเกิด|2433|1|6}}<br>[[กรุงเทพมหานคร]] [[ไทย]]
| วันสิ้นพระชนม์ชีพิตักษัย = {{วันตายและอายุ|2459|12|29|2433|1|6}}<br>[[กรุงเทพมหานคร]] [[ไทย]]
| พระอิสริยยศ =
| พระบิดา = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]