ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสยามเทวาธิราช"

 
== ประวัติ ==
[[หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] ทรงเล่าว่า [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดการศึกษาประวัติศาสตร์ มีพระราชดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้ง แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นภยันตรายมาได้เสมอ คงจะมีเทพยดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่ สมควรที่จะทำรูปเทพยดาองค์นั้นขึ้นสักการบูชา (อุปโลกน์) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ]]ปั้นหล่อเทวรูปสมมุติขึ้น ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราช ประดิษฐาน ณ [[พระที่นั่งทรงธรรม]]ในหมู่พระที่นั่งพุทธมณเฑียร ใน[[พระอภิเนาว์นิเวศน์]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม