ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558"

Dissolution of Commons
(Dissolution of Commons)
}}
 
'''การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558''' กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม นาย[[เดวิด คาเมรอน]] นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้า[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2]] ใน[[พระราชวังบัคคิงแฮม]]เพื่อขอพระบรมราชโองการยุบสภา<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32112169 "General election campaign begins as parliament dissolved"] - BBC NEWS</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม