ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''มิติ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] : dimension) ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และ ความสูง ส่วนในทาง[[คณิตศาสตร์]] มิติ หมายถึงจำนวนตัวเลขที่ต้องการเพื่อระบุตำแหน่งและคุณสมบัติของวัตถุใด ๆ ใน[[ปริภูมิ]] ในศาสตร์ต่าง ๆ อาจนิยามความหมายของคำว่า มิติ แทนจำนวน[[พารามิเตอร์]]ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุน และ ราคา ในทาง[[เศรษฐศาสตร์]]
 
ตัวอย่างในทาง[[ภูมิศาสตร์]]เช่น จุดบนพื้นผิวโลก สามารถกำหนดได้โดยตัวเลขค่า[[ละติจูด]]และ[[ลองจิจูด]] ทำให้แผนที่ดังกล่าวมีสองมิติ (ถึงแม้ว่าโลกจะมีรูปร่างเกือบทรงกลมซึ่งมีสามมิติก็ตาม) ในการกำหนดตำแหน่ง[[เครื่องบิน]]หรือ[[อากาศยาน]]อื่น นอกจากละติจูดและลองจิจูดแล้ว ยังมีอีกตัวแปรหนึ่งคือค่า ความสูงจากพื้นดิน ทำให้พิกัดของเครื่องบิน เป็นสามมิติ
== มิติในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ==
'''หมายเหตุ'''
* <sup>Ma</sup> ทางคณิตศาสตร์
 
* <sup>MaPh</sup> ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์
 
<sup>Ph</sup> ทางฟิสิกส์
 
* ศูนย์มิติ:
** <sup>Ph</sup><sup>, </sup><sup>Ma</sup> [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ|กาล-อวกาศ]] (เวลา) [[ฟิสิกส์]]สัมพัทธภาพ
** <sup>Ph</sup><sup>, </sup><sup>Ma</sup> เทสเซอแรคต์ (ช่องว่าง 4 มิติ; มิติที่ 4 ของ[[อวกาศ]])
** <sup>Ma</sup> โพลีคอพอลิโครอน (โพลีพอลิโทป 4 มิติ) [[คณิตศาสตร์]], [[ทอพอโลยี]]
** <sup>Ma</sup> [[ควอเทอร์เนียน]] ([[จำนวนเชิงซ้อน]] ใน[[คณิตศาสตร์]][[ทฤษฎีจำนวน]])
** <sup>Ma</sup> ช่องว่าง 4 มิติ ใน[[คณิตศาสตร์]]นามธรรม, [[ทอพอโลยี]]
130,771

การแก้ไข