ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:โพลีโทป"

Octahedron80 ย้ายหน้า หมวดหมู่:โพลีโทป ไปยัง หมวดหมู่:พอลิโทป: poly=พอลิ ตาม พอลิเมอร์ พอลิเดิร์ม
(Octahedron80 ย้ายหน้า หมวดหมู่:โพลีโทป ไปยัง หมวดหมู่:พอลิโทป: poly=พอลิ ตาม พอลิเมอร์ พอลิเดิร์ม)
(ไม่แตกต่าง)
131,133

การแก้ไข