ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วัตถุต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เราจะกล่าวว่าวัตถุเหล่านั้น[[ความคล้าย|คล้ายกัน]] (similar) และถ้าวัตถุเหล่านั้นมีขนาดเดียวกันด้วย เราจะกล่าวว่าวัตถุเหล่านั้น[[สมภาค|เท่ากันทุกประการ]] (congruent)
 
รูปร่างเรขาคณิตสองมิติหลายรูป สามารถนิยามขึ้นได้จากเซตของ[[จุด (เรขาคณิต)|จุด]]หรือ[[จุดยอด]] กับ[[เส้นตรง]]ที่เชื่อมโยงจุดเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ปิด ตลอดจนจุดที่อยู่ภายในรูปร่าง รูปร่างเช่นนั้นเรียกว่า[[รูปหลายเหลี่ยม]] เช่น [[รูปสามเหลี่ยม]] [[รูปสี่เหลี่ยม]] [[รูปห้าเหลี่ยม]] ฯลฯ รูปร่างนอกเหนือจากนี้อาจมีขอบเขตเป็น[[เส้นโค้ง]] เช่น [[รูปวงกลม]]หรือ[[รูปวงรี]] เป็นต้น
130,832

การแก้ไข