ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปฏิวัติเดือนตุลาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox military conflict
| conflict = Great October Socialist Revolutionการปฏิวัติเดือนตุลาคม
| partof = the [[การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917]], [[การปฏิวัติ ค.ศ. 1917–23]] and theและ [[สงครามกลางเมืองรัสเซีย]]
| image = [[File:Red Guard Vulkan factory.jpg|300px]]
| caption = [[Red Guards (Russia)|Red Guards]] at Vulkan factory in 1917.
ผู้ใช้นิรนาม