ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวฉาก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Surface normal illustration.png|right|thumb|แนวฉากสำหรับจุดบนพื้นผิวหาได้จากเส้นแนวฉากของระนาบสัมผัสที่สัมผัสพื้นผิวตรงจุดนั้น]]
[[ไฟล์:Normal vectors2.svg|thumb|right|ภาพแสดงแนวฉากทั้งสองค่าของโพลีกอน]]
'''แนวฉาก''' ({{lang-en|normal}}) ในทาง[[เรขาคณิต]] หมายถึงวัตถุอย่างเช่น[[เส้นตรง]]หรือ[[เวกเตอร์]]ที่[[ตั้งฉาก]]กับวัตถุที่กำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีสองมิติ '''เส้นแนวฉาก''' (normal line) ของเส้นโค้ง คือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ[[เส้นสัมผัส]]เส้นโค้ง ณ จุดนั้น กรณีสามมิติ '''แนวฉากของพื้นผิว''' (surface normal) ที่จุด ''P'' คือ[[เวกเตอร์]]ที่ตั้งฉากกับ[[ระนาบสัมผัส]]พื้นผิว ณ จุด ''P'' ซึ่งเรียกว่า '''เวกเตอร์แนวฉาก''' (normal vector)
 
กรณีสามมิติ '''แนวฉากของพื้นผิว''' (surface normal) ที่จุด ''P'' คือ[[เวกเตอร์]]ที่ตั้งฉากกับ[[ระนาบสัมผัส]]พื้นผิว ณ จุด ''P'' ซึ่งเรียกว่า '''เวกเตอร์แนวฉาก''' (normal vector)
 
ใน[[คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ]]นิยมใช้แนวฉากกำหนดมุมระหว่างทิศทางที่พื้นผิวหันไปทำกับทิศทางของต้นกำเนิดแสงเพื่อเพื่อคำนวณการสะท้อนแบบ [[flat shading]] หรือใช้กำหนดที่มุมแต่ละมุมของพื้นผิวโพลีกอน (vertex normal) เพื่อใช้เกลี่ยแนวฉากของสองพื้นผิวที่ติดกันเข้าหากัน ทำให้พื้นผิวที่ทำมุมกันสามารถสะท้อนแสดงได้เหมือนกับเป็นพื้นผิวเรียบโค้ง ([[phong shading]])
131,111

การแก้ไข