ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[อำเภอชนบท]] [[อำเภอมัญจาคีรี]] [[อำเภอโคกโพธิ์ไชย]] และสิ้นสุดโดยบรรจบกับ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] ที่แยกช่องสามหมอ ใน [[อำเภอคอนสวรรค์]] [[จังหวัดชัยภูมิ]]
 
โดยถนนเส้นนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของแผนงานการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 '''(โครงข่ายที่ 6 สาย นครสวรรค์-ชัยภูมิ-อ.บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี-ช่องม็กเม็ก)''' ระยะทาง 672 กม.''' ของกรมทางหลวง
 
อย่างไรก็ตาม เส้นทางบางส่วนที่มีความสำคัญสูงมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมืองใหญ่ หรือเป็นเส้นทางหลักของประเทศ ได้มีการเสนอของบประมาณ และดำเนินการไปบ้างแล้ว
ผู้ใช้นิรนาม