ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโยเม"

หน้าใหม่: {{Infobox royalty | name =จักรพรรดิโยเม | title =จักรพรรดิญี่ปุ่น | image= yomeitenno.jpg |...
(หน้าใหม่: {{Infobox royalty | name =จักรพรรดิโยเม | title =จักรพรรดิญี่ปุ่น | image= yomeitenno.jpg |...)
(ไม่แตกต่าง)
454

การแก้ไข