ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฌูเอาที่ 6 แห่งโปรตุเกส"

[[ไฟล์:Allegory of the virtues of King João VI by Domingos Sequeira held at the Palácio Nacional de Queluz.jpg|thumb|ภาพ''อุปมานิทัศน์คุณงามความดีแห่งพระเจ้าฌูเอาที่ 6'' วาดโดย[[ดูมิงกุช ซีไกรา|ดูมิงกุช อังตอนีอู ดึ ซีไกรา]] ในปี พ.ศ. 2343]]
ในช่วงเวลาไม่กี่ปีในการประทับที่บราซิลของพระเจ้าฌูเอา พระองค์มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกลุ่มสถาบัน โครงการ และบริการหลายอย่าง ซึ่งทำให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างกว้างขวางทางด้านเศรษฐกิจ การบริหารราชการ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมด และบางอย่างก็ไม่สมบูรณ์หรือไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง ตามที่[[อีปอลีตู ฌูเซ ดึ กอชตา]] ได้วิจารณ์อย่างเสียดสีไว้<ref name="Lima, cap. XVIII">[http://www.consciencia.org/administracao-e-justica.os-interesses-agricolas-e-industriais-d.joao-vi-no-brasil-oliveira-lima ''Apud'' Lima, Oliveira. Chapter XVIII]. In Portuguese.</ref> ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง[[อิงเปรงซาเรฌีอา]] (สำนักพิมพ์แห่งแรกของประเทศ), [[สวนพฤกษศาสตร์รีโอเดจาเนโร]],<ref name="Fernandes & Fernandes Junior, p. 39">Fernandes & Fernandes Junior, p. 39</ref> [[อาร์เซนัลจีมารินญาดูรีอูจีฌาเนย์รู|คลังสรรพาวุธทหารเรือ]], [[ฟาบรีกาจีปอลโวรา]] (โรงงานผลิตดินปืน), ฝ่ายดับเพลิงของเมืองรีโอเดจาเนโร, กองเรือพาณิชย์นาวีของบราซิล และโรงพยาบาลการกุศลที่รู้จักกันในนาม "กาซาดุสอิสโปสตุส"<ref name="Mariz"/> พระองค์ยังทรงก่อตั้งแผนการศึกษามากมายในรีโอ, เปร์นัมบูกู, บาเยีย และสถานที่อื่น ๆ โดยมีการเรียนการสอนในวิชาทางศาสนาและเทววิทยาศีลธรรม แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ กลศาสตร์ อุทกพลศาสตร์ เคมี เลขคณิต เรขาคณิต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ พฤกษศาสตร์ เกษตรกรรม และอื่น ๆ พระองค์ยังทรงส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสมาคมและสถาบันมากมายเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ วรรณคดี และศิลปะ เช่น ฌุงตาวาซีนีกา (บริหารจัดการ[[วัคซีนไข้ทรพิษ]]), ราชสมาคมนักอักษรศาสตร์แห่งบาเยีย, สำนักวิทยาศาสตร์และวิจิตรศิลป์, สถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร,<ref>Varela, Alex Gonçalves. ''Juro-lhe pela honra de bom vassalo e bom português: análise das memórias científicas de José Bonifácio de Andrada e Silva (1780–1819)'']. Annablume, 2006, pp. 75–77. In Portuguese.</ref> สำนักกายวิภาคศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และแพทยศาสตร์แห่งรีโอเดจาเนโร<ref>[http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/escancimerj.htm ''Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro'']. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832–1930), Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz. In Portuguese.</ref> [[สถาบันวิชาการปืนใหญ่ การเสริมกำลัง และการออกแบบหลวง]],<ref>Caruso, Ernesto. "Ponta do Calabouço – início do século XX: berço fardado dos doutores". In: ''Revista do Clube Militar'', ano LXXXI, n. 430, ago-set-out 2008, pp. 14–16. In Portuguese.</ref> โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนเตรียมทหาร, [[หอสมุดแห่งชาติบราซิล]],<ref>[http://bib.cervantesvirtual.com/portal/fbn/presentacion.shtml ''Apresentação'']. Fundação Biblioteca Nacional</ref> พิพิธภัณฑ์หลวง (ปัจจุบันคือ[[พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบราซิล]]),<ref>[http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/musnac.htm ''Museu Real'']. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832–1930), Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz. In Portuguese.</ref> โรงละครหลวงเซาฌูเอา (ปัจจุบันคือ[[ชีอาตรูฌูเอาไกตานู|โรงละครฌูเอาไกตานู]]) รวมทั้งทรงเกณฑ์ผู้บรรเลงเดี่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และอุปถัมภ์นักดนตรีแห่งโบสถ์หลวงคนอื่น ซึ่งรวมทั้งบาทหลวง[[โฌเซ เมารีซีอู นูนิส การ์ซีอา|โฌเซ เมารีซีอู]] นักประพันธ์เพลงชั้นนำชาวบราซิลในรัชสมัยของพระองค์<ref name="Mariz">Mariz, Vasco. ''A música no Rio de Janeiro no tempo de D. João VI''. Casa da Palavra, 2008, p. 19. In Portuguese.</ref> ทรงสนับสนุนการมาของคณะ[[มีเซาอาร์ติสชีกาฟรังเซซา]] เป็นผลให้เกิดการก่อตั้งสำนักวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และงานฝีมือหลวง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ[[อิสโกลานาซีโอนัลจีเบลาซาร์ชิส|สำนักวิจิตรศิลป์แห่งชาติ]]แห่ง[[มหาวิทยาลัยสหพันธ์แห่งรีโอเดจาเนโร]]ในปัจจุบัน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเริ่มต้นการศึกษาและการผลิตงานศิลปะในบราซิล<ref>Schwarcz, Lilia Moritz. ''O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de d. João''. Companhia das Letras, 2008, pp. 176–188. In Portuguese.</ref>
[[ไฟล์:TheDom PrinceJoão, RegentPríncipe ReviewingRegente, thepassando Troopsrevista atàs tropas na Azambuja - Domingos Sequeira, 1803.png|left|thumb|ภาพ ''เจ้าชายผู้สำเร็จราชการทรงตรวจกองทัพที่อาซังบูฌา'' วาดโดย[[ดูมิงกุช ซีไกรา|ดูมิงกุช อังตอนีอู ดึ ซีไกรา]]]]
นโยบายของพระเจ้าฌูเอานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง เริ่มต้นด้วยการเปิดท่าเรือและการยกเลิกระบบการค้าผูกขาดของโปรตุเกส ทำให้สหราชอาณาจักรกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มหาศาล ในทางหนึ่ง ผู้ค้าซึ่งมีฐานในบราซิลต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่แข็งแกร่งจากต่างชาติ ในทางตรงกันข้าม ก็ได้ส่งเสริมการผลิตสิ่งใหม่ ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งห้าม ล้มเหลว หรือไม่เคยเกิดขึ้นในบราซิล ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงก่อตั้งหน่วยงานการบริหารจัดการในระดับสูงอย่างกระทรวงการสงคราม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสมุทรและดินแดนโพ้นทะเล; สภาแห่งชาติและการคลัง สภาทหารสูงสุด หอจดหมายเหตุทางทหาร ทบวงการยุติธรรมและทบวงมโนธรรมและระเบียบ [[กาซาจีซูปลีกาเซา]] (สภาสูง) กองกำกับการตำรวจ [[ธนาคารแห่งบราซิล|ธนาคารแห่งแรกของบราซิล]]<ref name="Fernandes & Fernandes Junior, p. 39"/><ref name="Correios">[http://www.correios.com.br/selos/selos_postais/selos_2008/selos2008_05.cfm ''A Vinda de D.João e da Família Real Portuguesa para o Brasil'']. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. In Portuguese.</ref> คณะกรรมการการค้า เกษตรกรรม โรงงาน และการเดินสมุทร<ref>Lopes, Walter de Mattos. ''A Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação deste Estado do Brazil e seus domínios ultramarinos: um tribunal de antigo regime na corte de Dom João (1808–1821)''. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, 2009. In Portuguese.</ref> และไปรษณีย์กลาง<ref name="Correios"/> รวมทั้งทรงให้ชาวบราซิลเข้ามามีอำนาจในตำแหน่งบริหารและการจัดการ ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดระหว่างคนพื้นเมืองกับชาวโปรตุเกสลงได้<ref>Rocha, Antônio Penalves. "Economia e Política no Período Joanino". In: Szmrecsanyi, Tamas & Lapa, José Roberto do Amaral. ''História Econômica da Independência e do Império'', EdUSP, 2002, pp. 42–43. In Portuguese.</ref> พระองค์ยังทรงสนับสนุนการผลิตทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ้าย ข้าว และอ้อย ทรงเปิดเส้นทางและสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางน้ำภายในแผ่นดิน เป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของประชาชน สินค้า และผลิตภัณฑ์ระหว่างภูมิภาค<ref>Martins, p. 33</ref>
 
1

การแก้ไข