ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตราริกเตอร์"

| 9.0-9.9 || 'ล้างผลาญ' ทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีเป็นพันกิโลเมตร || 1 ครั้ง/20 ปี
|-
| 10.0 ขึ้นไป || ทำลายล้าง || ไม่มีบันทึกความเสียหายไว้โลกแตก || หายากมาก (ไม่ทราบจำนวนครั้งที่เกิด)
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม