ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเดรียน โบรดี"

ิอเดะกดะกดะดะดเอ้ิ่ืาทมยใบ
(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link GA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
(ิอเดะกดะกดะดะดเอ้ิ่ืาทมยใบ)
[[หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการี]]
{{โครงดารา}}
าืริ่ิรืร้ืรเารัดรุะีกะดีา่แอ่า้อ่ม้แอ่ัแอีดเดแอ
ผู้ใช้นิรนาม